ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Scholarships

สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนร้อยละ 50
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
( ฮาฟิสกุรอาน )
ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน
(
ต่างศาสนิกและมุอัลลัฟ )

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

  • สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระบบ admissions.ftu.ac.th

  • เมื่อได้เลขที่ผู้สมัครแล้ว สมัครขอรับทุนการศึกษาในระบบนี้พร้อมแจ้งเลขที่ผู้สมัคร

  • รอการติดต่อกลับจากคณะที่ทำการสมัครในระบบ

  • รอประกาศรายชื่อเพื่อสัมภาษณ์